Bruggen Bouwen

Wolsink KinderCoach achtergrond

Training “Bruggen Bouwen” voor 8e groepers en Brugklassers

De overgang van het Basis- naar het Voortgezet Onderwijs is voor veel kinderen erg lastig. Brugklassers daarentegen worden overstelpt met nieuwe indrukken en situaties in een kwetsbare periode op hun nieuwe school. In deze training breng ik 8e groepers en Brugklassers samen om ervaringen te delen en slaan we een brug van het Basis- naar het Voortgezet Onderwijs. Door te delen leer je van elkaars ervaringen, wat heel waardevol is in een periode waarin er veel op je afkomt en je op zoek bent naar jezelf. “De Brug” staat symbool voor: een brug slaan naar elkaar, delen, jezelf kunnen zijn, respect en elkaar onderling steunen. Het uitwisselen van leerstijlen, plannen van huiswerk en ‘leren-leren’ komen ook aan bod.


Training Bruggen Bouwen
Aantal sessies 6
Per sessie 1.5 uur
Aantal deelnemers Maximaal 8
Kosten Afhankelijk van aantal deelnemers

Feedback van de deelnemers aan de Training “Bruggen Bouwen” (via ingevulde enquêtes):