Werkwijze

Tijdens het coaching traject zal het kind ontdekken dat het eigenaarschap heeft over zichzelf en zijn problemen. Het is mijn taak als coach om het gezonde deel van het kind aan te spreken en te belichten. We richten ons tijdens de begeleiding op wat er allemaal wél lukt en al aanwezig is.

Wolsink KinderCoach achtergrond

Het kind aan zet

Kinderen zijn niet gewend om expert te mogen zijn over zichzelf. Ze zijn er meestal op gericht om het voor volwassenen goed te doen. Vaak denken kinderen dat zij niet zichzelf mogen zijn als zij niet voldoen aan de eisen die anderen stellen. Ik vind het belangrijk dat kinderen ervaren dat zij op hun eigen vaardigheden mogen vertrouwen wanneer het even niet goed gaat. Tijdens het coaching traject zal het kind ontdekken dat het eigenaarschap heeft over zichzelf en zijn problemen. In feite zijn alle vaardigheden en benodigde ingrediënten al in het kind aanwezig. Aan mij de taak, als coach, om het gezonde deel van het kind aan te spreken en te belichten. Mijn eigen oplossingen opper ik niet maar door vragen en observeren stimuleer ik dat het kind zelf nadenkt over zijn probleem. De antwoorden vindt het kind gaandeweg in zichzelf. Dat heet bewustwording.

De kracht van het kind

Tijdens mijn coaching trajecten ga ik altijd uit van de kracht van het kind. Het vergroten van het zelfvertrouwen is heel belangrijk. Kinderen die bijvoorbeeld faalangstig of prikkelbaar zijn kunnen dat vaak moeilijk verwoorden. Zij uiten het door zich boos, verdrietig of afwijzend te gedragen. Dat patroon doorbreken we samen zodat het kind weer onbezorgd kind kan zijn. Een kindvriendelijke benadering is een voorwaarde om het kind vertrouwen te geven. Respect voor ieders eigenheid is een groot goed voor mij. Vanuit mijn visie creëer ik een voedingsbodem waar het kind zichzelf kan en mag zijn. Als dat gebeurt ontstaan er processen waarvan we het bestaan nog niet wisten. Door kinderen te zien en te horen maak ik het verschil in hun sociaal- emotionele ontwikkeling.