Echtscheiding begeleiding

Wolsink KinderCoach achtergrond

Gevolgen echtscheiding

Een scheiding betekent voor alle gezinsleden een crisissituatie. Deze situatie brengt veel veranderingen in het leven van de ouder en het kind. Doordat de gezinssituatie verandert, valt voor kinderen het vanzelfsprekende ‘gezinsgevoel’ en het gezinsevenwicht weg. Hierdoor ontstaan er onzekerheden in het leven van het kind waardoor het basisvertrouwen wankelt. Bij veel kinderen blijft deze fase beperkt tot een tijdelijke crisis. Een aantal kinderen echter ervaart langdurige, negatieve gevolgen waardoor hun ontwikkeling in gevaar komt. Een scheiding is enorm ingrijpend in het leven van kinderen. Het is een emotionele periode waarbij het kind goed begeleidt moet worden.


Training kinderen van 8 tot 12 jaar

Een goede vorm van begeleiding aan kinderen van gescheiden ouders kan begeleiding binnen een groep zijn. Kinderen herkennen gevoelens en reacties van zichzelf bij andere kinderen en hebben minder het gevoel alleen te staan in hun problemen (lotgenoten) Tijdens de training werken de kinderen in hun eigen help boek “Bang, Boos, Blij “ Dit boek is geschreven voor kinderen die te maken hebben (gehad) met de scheiding van hun ouders. Het boek kan samen met het kind worden doorgewerkt als de ouders nog maar net gescheiden zijn en het kan ook geruime tijd later ingezet worden. In dit boek kunnen zij lezen, tekenen en schrijven. In een groep werkt het boek vaak als een stimulans tot expressie en tot het delen van gevoelens met elkaar. Het helpt hen om alle dingen die zij van binnen voelen kwijt te kunnen. Of zij daar wat aan hebben? Ja! Als je eruit gooit wat je dwars zit dan lucht dat op! De scheiding kunnen we niet veranderen maar wel hoe de kinderen zich daarover voelen. Doel van het boek is om kinderen te helpen bij het begrijpen en verwerken van de scheiding. Dit zal hen helpen meer grip te krijgen op hun huidige situatie zodat zij weer op positieve wijze ten opzichte van de toekomst kunnen staan.Training ouders

Overige informatie wordt tijdens het oriëntatiegesprek verstrekt. Kosten oriëntatiegesprek € 50,- voor 3 kwartier(voorafgaand aan gesprek betalen)